Skriv til os herunder

Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Indsamling og anvendelse af personoplysninger hos Kran Elektro A/S

I forbindelse med din kontakt med Kran Elektro A/S indsamler vi og behandler personoplysninger om dig og din virksomhed. Vi indsamler og registrerer en række personoplysninger om dig, når du har kontakt med os blandt andet når du besøger vor hjemmeside, søger job hos os, indhenter tilbud eller handler med os herun-der lejer materiel hos os.​

Kundedata

De indhentede data anvendes kun i forbindelse med formålet med din kontakt, og behandles sik-kert og fortroligt, i overensstemmelse med gæl-dende lovgivning herunder persondataforordnin-gen og databeskyttelsesloven.

På baggrund af de oplysninger du giver os, regi-strerer vi identitets- og kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og cvr.nr. For dig som person kan vi registrere cpr.nr. hvor dette har været nødvendigt for vort samar-bejde, eller når du søger job hos os. Dette kan også indebære, at vi registrerer oplysninger om din stil-ling og uddannelsesmæssige baggrund.

Derudover behandler vi oplysninger om finansielle forhold, betalingsoplysninger og skatteoplysninger.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det for-mål, de er indsamlet til, således vi kan ekspedere din ordre og vi kan servicere dig herunder kon-takte dig. Oplysningerne vil blive slettet, når for-målet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til håndtering af data og har indgået databehandleraftaler med disse data-behandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi behandler disse oplysninger i forbindelse med vores samarbejde, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af tilbud/aftale – det vil sige udføre, kontrollere, dokumentere arbejdet (pro-dukter og ydelser).

Vores hjemmeside

Besøger du vores hjemmeside gør vi brug af coo-kies, hvilket du accepterer, når du besøger vores hjemmeside.

Vi anvender alene cookies til statistiske formål for at hjemmesiden kan forbedres for øget brugerven-lighed, effektivitet og målrettethed.

Modtagere

I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at vi vi-deregiver dine oplysninger til tredjemand for ek-sempel for at kunne fuldføre en aftale, for at an-vende ekstern databehandler eller når lovgivnin-gen forpligter os til det.​

Opbevaring

Dine oplysninger opbevares så længe du er kunde hos os, og vi sletter dem, når vi ikke har behov for dem mere.

Imidlertid kan særlige regler medføre, at vi er nød-saget til at opbevare dem i længere tid blandt an-det som følge af bogføringslovgivningen.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabili-tet og sletning

Hvis du er uenig i den måde vi behandler og op-bevarer dine personoplysninger på, eller de for-mål, som vi behandler oplysningerne til, eller hvis der er fejl i vores oplysninger, har du krav på at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt for-mat (dataportabilitet). Henvendelse til: post@kran-elektro.dk 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse be-handlingen af dine oplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte mail.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Oplysninger opbevares i vores system indtil der anmodes/gives besked om sletning, idet omfang vi ikke er forpligtet til at gemme dem, nødsaget hertil som følge af et eventuelt retskrav eller for at kunne besvare dine henvendelser.

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til: Kran Elektro A/S, Langelinie 53, 8464 Galten. CVR: 1782 6182. Email: post@kran-elektro.dk

Dato: Marts 2022

Indhent et gratis og uforpligtende tilbud i dag

Er du interesseret i at indhente et gratis tilbud på kranservice, så tag kontakt til Kran Elektro A/S i dag. Du er altid velkommen til vores kranudlejning på telefon +45 86 24 17 66, og du naturligvis også sende os en e-mail på post@kran-elektro.dk.

Firmainformation

Kran Elektro A/S

CVR-nummer: 17826182

Langelinie 53, 8464 Galten

Klik her for rutevejledning

Kvalitetsbevidst kranservice

Hos Kran Elektro A/S har vi over 50 års erfaring inden for servicering, ​salg og udlejning af byggehejs og alle former for byggekraner, byggehejs og transportplatforme.

Vi går aldrig ned på kvaliteten i vores service eller ydelsessortiment og det kan ses i vores løsninger.